060 57 57 000 info@netpadina.com

Obaveštenja

ISKLJUČENJA!!! 25.10.2019.
Obaveštavamo sve korisnike da su u toku isključenja. Molimo Vas da izmirite obaveze.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!! 20.10.2019.
Obaveštavamo korisnike mesta Padina da zbog radova ED ulice : Masarikova, Karla Marksa i 2 Oktobra, neće imati TV i internet signal.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!! 5.09.2019.
Obaveštavamo sve korisnike da zbog radova na glavnom linku neće biti interneta u Padini i Kovačici, od 08h do 11h.