060 57 57 000 office@kdsnet.rs

O Nama

„KDS-NET“ društvo sa ograničenom odgovornošću iz Vršca Sime Gvozdenova 33, osnovano i registrovano je 26.05.2011.g. za obavljanje kablovskih telekomunikacija, sa ciljem pružanja usluga kablovske digitalne i analogne televizije i interneta.

„KDS-NET“ doo navedene usluge pruža za korisnike naseljenih mesta Padina i Kovačica.